reklam
Bugun...
Tiyatronun 3. perdesini izliyoruz.
Tarih: 14-12-2019 17:27:00 + -


襤zmir millet vekilimim Mahmut Atilla kaya Tweetle yapt覺覺 a癟覺klamada CHP li Belediyedeki CHP'nin geleneksel "tavana ka癟, taz覺ya tut" siyasetinden 繹rnekler. 襤zmirli hemehrilerimizin akl覺yla alay etmeyi b覺rak覺n, bu kentin insanlar覺 sizin basit tiyatronuzu izlemek zorunda deil!

Tiyatronun 3. perdesini izliyoruz.
reklam

Önce 'yat覺r覺mc覺y覺 küstürmemek laz覺m, istemezükçü alg覺s覺n覺 y覺kmal覺y覺z' dedi, sonra 'kentin silüetini bozar ancak durdurmaya yetkim yok' dedi, son olarak da ruhsat iptali için gerekli çal覺malar覺 balataca覺n覺 söyledi. Tiyatronun 3. perdesini izliyoruz.

Tunç Soyer gökdelen projesi ruhsat覺n覺n iptali için gerekli çal覺malar覺 balatt覺

Tunç Soyer, Konak Belediye Bakan覺 Abdül Batur ile görüerek gökdelen projesi ruhsat覺n覺n iptali için gerekli çal覺malar覺 balatt覺

Tun癟 Soyer g繹kdelen projesi ruhsat覺n覺n iptali i癟in gerekli 癟al覺malar覺 balatt覺

Tunç Soyer, tart覺mal覺 gökdelen projesinin özellikle Kadifekale olmak üzere kent siluetini bozaca覺n覺n ve hukuki süreçlerin henüz tüketilmediinin anla覺lmas覺 üzerine ruhsat覺n iptali hakk覺nda gerekli çal覺malar覺 balatma karar覺 ald覺. Tunç Soyer gökdelen ruhsat覺n覺n hukuki zeminini oluturan 1/1000’lik Uygulama 襤mar Plan覺’n覺n iptal edilmek üzere ivedilikle Konak Belediyesi Meclis gündemine al覺nmas覺n覺 talep etti. Soyer, Konak Belediyesi Meclisi’nin ilgili plan覺 iptali etmesi halinde 襤zmir Büyükehir Meclisi’ni olaanüstü toplanmaya ça覺rarak bu karar覺n onanmas覺 teklifinde bulunaca覺n覺 aç覺klad覺.

 

Geçtiimiz günlerde TMMOB ehir Planc覺lar覺 Odas覺 襤zmir ubesi, 襤zmir Büyükehir Belediyesi 襤mar Denetim Daire Bakanl覺覺 ve Konak Belediyesi’ne Konak’taki gökdelen projesinin mevzuata ayk覺r覺 ruhsat覺n覺n durdurulmas覺 talebinde bulunmutu. Soyer, yap覺lan bavuru dorultusunda ruhsat覺n iptali için Konak Belediye Bakan覺 Abdül Batur ile görüerek gerekli ad覺mlar覺 atmaya balad覺. 襤zmir Büyükehir Belediyesi ve Konak Belediyesi, gökdelen projesine verilen ruhsat覺n hukuki zemini oluturan 1/1000 ölçekli Uygulama 襤mar Plan覺’n覺n 1/5000’lik üst ölçekli plana uyumsuz olmas覺 nedeniyle 1/1000’lik plan覺n iptalinin Konak Belediyesi Ocak 2020 Meclis gündemine dahil edilmesi hususunda mutabakata vard覺.

 

Plan覺n iptal edilmesi halinde, yeni bir gökdelen projesinin daha olumas覺n覺 engellemek amac覺yla, Planl覺 Alanlar覺 襤mar Yönetmelii’nin 66. Maddesi kapsam覺nda Konak Belediyesi ile egüdüm içerisinde bir Mimari Estetik Komisyonu oluturulacak. Kurulun gökdelen projelerinin Kadifekale bata olmak üzere 襤zmir’in siluetine olan etkisini deerlendirmesi ve benzer inaatlar覺n bir daha oluamayacak ekilde bir teknik deerlendirme yapmas覺 bekleniyor.

 

Gökdelen projesiyle ilgili 2010 y覺l覺nda onaylanan plan daha önce aç覺lan dava sonucunda 襤zmir 4. 襤dare Mahkemesi’nin 2010/2024 E. 2011/1772 K. say覺l覺 karar覺yla iptal edilmi, 2013 y覺l覺nda onaylanan plan ise 襤zmir 1. 襤dare Mahkemesi’nin 2013/1746 E. 2015/787 K. say覺l覺 karar覺yla iptal olmutu. Ard覺ndan, 2015 y覺l覺nda onaylanan plan 襤zmir 3. 襤dare Mahkemesi’nin 2016/429 E. 2017/1601 K. say覺l覺 karar覺yla geçerliliini kaybetmiti. Gökdelen projesine ruhsat verilmesinin altl覺覺n覺 oluturan Konak Belediyesi 1/1000’lik plan覺 bu üst ölçekli planlarla çeliiyor ve bu nedenle Konak Belediye Meclisi’nin bu karar覺 iptali talep ediliyor.
Kaynak: TRK襤YE HABER GRUBU

Edit繹r: TRK襤YE HABER GRUBU turkiyehabergrubu.com

Bu haber 565 defa okunmutur.

YORUMLAR襤LG襤N襤Z襤 EKEB襤LECEK D襤ER G逴DEM HABERLER襤